Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Affektiva mottagningen

Vid Affektiva Mottagningen behandlas personer med bipolär sjukdom, även kallad manodepressiv sjukdom.

Bipolär sjukdom drabbar ofta unga personer och medför inte sällan återkommande insjuknanden. Sjukdomsbilden varierar och det är viktigt att utforma behandlingen efter individuella förutsättningar, gärna i samverkan med anhöriga.

Till vårt behandlingsutbud hör: medicinsk uppföljning, individuell kontaktperson, patient- och anhörigutbildning, stödgrupp och KBT-behandling.

Vi fäster stor vikt vid kontinuitet och tillgänglighet, eftersom vi vet att detta är viktigt för personer med bipolär sjukdom.

Vid mottagningen finns ett ljusrum, där vi behandlar personer med årstidsbunden nedstämdhet.

Affektiva mottagningen tar emot besök efter remiss från läkare.

Postadress:
Affektiva Mottagningen
Sollentuna sjukhus
Nytorpsvägen 10
191 35 Sollentuna

Telefon:
08-587 304 50

Mobila Akutenheten Karolinska
Du som behöver akut psykiatrisk vård kan alla dagar mellan 08.00 och 22.00 vända dig till MAK på telefonnummer 08-517 750 40 Övrig tid hänvisas du till Länsakuten.

Du kan också kontakta Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning eller allmän information på telefon: 1177 eller via Internet 1177 Vårdguiden 

Informationsansvarig: Göran Jakobsson  
Redaktör:  Yvonne Söderlund  yvonne.soderlund@sll.se
Publicerad:  2007-05-08,  senast ändrad:  2014-03-26