Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Transkulturellt centrum
Välkommen!

Vi arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.

Kunskapscentret (TC) erbjuder information, utbildning, konsultation, handledning och metodutveckling gällande transkulturell psykiatri, asyl-/ flyktingsjukvård och tandvård för asylsökande, nyanlända och papperslösa.

Vi har ingen klinisk patientverksamhet.

Hälsokommunikatörerna (HK) vänder sig dels till olika kommunala verksamheter, grupper med nyanlända migranter, andra invandrargrupper och till primärvården inom SLL.

 

 

 

En ny bok av enhetschef Sofie Bäärnhielm - kommer ut 24/8 på Natur & Kultur!

 

 

 Följ oss på


 

Informationsansvarig: Sofie Bäärnhielm  
Redaktör:  Päivi Toivola  paivi.toivola@sll.se
Publicerad:  2005-08-11,  senast ändrad:  2014-07-23