Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
ST-läkare
3 ST-BLOCK I ALLMÄN PSYKIATRI

Universitetskliniken Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns sjukvårdsområde har cirka 720 anställda. Kliniken har enheter vid och runt Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och lokalt i hela upptagningsområdet och betjänar cirka 220 000 vuxna invånare inom Huddinge och Botkyrka samt stadsdelarna Älvsjö, Liljeholmen, Hägersten och Skärholmen i Stockholm. Klinikens baspsykiatriska uppdrag är organiserat inom tre större sektioner, Sektion för allmänpsykiatri, Sektion för psykossjukdomar samt Sektion för affektiva sjukdomar och ångestsyndrom. Utöver öppen- och heldygnsvård för allmänpsykiatri och psykosvård förekommer ett antal specialenheter såsom enhet för nyinsjuknade i psykossjukdom, öppenvårdsteam för behandling av personlighetsstörningar samt affektiv mottagning med ECT, ångestmottagning, internetpsykiatrienhet, somatisk konsultverksamhet och mottagning för könsbytesutredningar. Kliniken bedriver aktiv forskning och utbildning för bl.a. läkar- och sjuksköterskestudenter

3 av våra 32 ST-läkare blir nu klara och behöver ersättas. Kliniken har en välorganiserad ST-utbildning med god möjlighet att erbjuda klinisk bredd och träning för spetskompetens såväl som möjlighet till forskning och undervisning. Akut jourverksamhet ingår. God sammanhållning i ST-läkargruppen. Organiserad utbildning sker både inom kliniken och tillsammans med ST-läkare från övriga Stockholmsområdet. Du har handledare och utbildningen följer socialstyrelsens riktlinjer för specialistutbildning i psykiatri.

Kvalifikationer: Leg läkare gärna med erfarenhet av psykiatri. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse av forskning och undervisning.

För att motverka spridning av MRSA tillämpar SLSO friskhetsintyg före nyanställning och reglerar möjligheten för vårdpersonal att bära piercing.
Kontaktperson: Studierektor Cecilia Dhejne på tel 073-699 62 91 eller via mail cecilia.dhejne@sll.se . Facklig kontaktperson: Läkarförbundet, Jani Raita tel 073-699 62 46

Ansökan skall vara inkommen senast den 17 december 2007, märkt med ref nr SLSO 07-1686 och ställd till Psykiatri Sydväst, Personalenheten M 58, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm

Informationsansvarig: Nils Lindefors  
Redaktör:  Marie Lilja   marie.lilja@sll.se
Publicerad:  2007-11-15,  senast ändrad:  2007-11-15