Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Kallhälls BVC
Välkommen till Kallhälls barnavårdscentral. Vi är en familjecentral som samverkar och delar lokaler med öppen förskola och socionom. Vi finns nära Kallhälls centrum på Kopparvägen 2 B, 3 tr.

Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Målet är att medverka till att säkerställa barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Barnavårdscentralen följer upp nyfödda och yngre barns hälsa och ger råd om det mesta kring barn.

 

VÄLKOMNA!

 

VIKTIGT!

Om ditt barn är sjukt kan du ringa till oss för rådgivning. Behöver ditt sjuka barn träffa en läkare får du vända dig till din vårdcentral eller sjukhus. Se 1177 Vårdguidens hemsida www.1177.se

Uppdaterad information angående skydd mot mässlingen, se här.

Vi är med och rekryterar familjer till en studie om att förebygga övervikt hos barn. Här kan du läsa mer.

Informationsansvarig: Ingrid Berg  
Redaktör:  Anna Palm  .
Publicerad:  2010-12-03,  senast ändrad:  2013-10-16