Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Yrkesverksamma med andra språk

Det finns vårdpersonal med både språk och kulturkompetens inom vuxenpsykiatrin och primärvården som dock inte är lätt att hitta. Här är det några tips: sök på SLL:s elektroniska katalog (EK)
Villl du veta mer ring oss på TC.

Det finns även flerspråkig vårdpersonal på många kliniker/enheter inom hälso- och sjukvården. Se EK http://www.ek.sll.se/cls/

Läkare
www.privatvard.info

läkare som talar främmande språk


Psykologer/psykoterapeuter

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=1


Tandläkare
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Tander/Sa-fungerar-tandvarden/Hitta-tandlakare-och-tandhygienist/  

Verksamheter med kompetens i andra språk

Informationsansvarig: Sofie Bäärnhielm  
Redaktör:  Päivi Toivola  paivi.toivola@sll.se
Publicerad:  2013-02-08,  senast ändrad:  2013-04-04