Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Sjukresa

Tillstånd för sjukresa beviljas när

Patienten på grund av sjukdom eller funktionshinder har svårigheter att resa med kollektiva färdmedel. Vårdgivaren har att ta hänsyn till en patient och närståendes traumatiska omständigheter.

Skäl som inte medger rätt till tillstånd för annat färdsätt än kollektiva färdmedel är:

  1. Patienten har långt till/från mottagningen
  2. Tidpunkt för besöket medför att det är "besvärligt" att färdas med kollektiva färdmedel
  3. Påtryckning/egen begäran från patient
  4. Resa till företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård, friskvård m m

Du betalar aldrig egenavgiften direkt i bilen. Istället får du en faktura hemskickad. Det gäller även om avgiften är lägre än 140:-.

Sjukresekortet för taxi och rullstolstaxi
När du ska resa med taxi eller rullstolstaxi får du ett sjukresekort. Det får du av personalen när du ska göra en sjukresa för första gången. Vårdpersonalen laddar kortet med det antal resor du behöver. Kortet är personligt och ska återanvändas genom att laddas på nytt.
När du fått ditt sjukresekort beviljat får du mer information om hur resandet går till och vad som gäller för sjukresor.

Färdtjänstkund
Även färdtjänstkunder ska använda sjukresekort/-biljetter vid sjukresa. Du kan även använda dina färdtjänstresor när du ska besöka vården, men de resorna ersätts inte med nya färdtjänstresor.

Sjukresa med egen bil
När du reser med egen bil kan du få ersättning i efterhand om resan räknas som en sjukresa. Du får ersättning för det du lagt ut minus egenavgiften - 140:-. Ersättningen är 1.70 kr/km.
Du måste ha intyg från läkaren att du får åka bil.

Högkostnadskort och frikort
Av vårdpersonalen får du ett högkostnadskort. Här fyller du i dina resor efter hand som du reser. Spara även taxikvittona. När dina sjukresor har kostat dig 1 200:- inom en period av 12 månader får du ett frikort.
Från 1/9 2003 räknas även avgifter som är lägre än 140:- in i högkostnadsskyddet.
Även om du har frikort måste du som tidigare få sjukresekortet laddat med resor. Skillnaden är att du med frikortet slipper betala egenavgiften.

Beställning av sjukresa med taxi 077-570 00 57.

Frågor
Har du frågor ring Sjukreseenheten:

Tel: 08-587 302 00 måndag-fredag kl 09.00-14.00.

 

Informationsansvarig: Elisabeth Bos, verksamhetschef  
Redaktör:  Elisabeth Bos  elisabeth.bos@sll.se
Publicerad:  2015-04-20,  senast ändrad:  2015-04-20