Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Folkhälsoenheten i Nacka
Folkhälsoenheten i Nacka lades ner 1 januari 2008. Sidorna till allmänheten är stängda. Här finns rapporter, material och andra dokumenterade erfarenheter som Folkhälsoenheten gjort under årens lopp.

VÅRA ABSOLUT SISTA RAPPORTER
- Hälsosamtal med föräldrar på BVC
- Hälsosamtal med gravida
finns
HÄR!

Om Folkhälsoenheten i Nacka
Lite om oss.

För dig som arbetar i primärvården
Verktyg för ditt förebyggande arbete.

Om vårt arbete
Här beskriver vi närmare hur vi har arbetat. Här finns också alla våra rapporter.

Folkhälsosiffror
Lite siffror om folkhälsan i Nacka.

In English
Some information in English.

Materialet kommer att flyttas till www.slso.sll.se/folkhalsoarbete.  

Informationsansvarig: Ulf Eklund  
Redaktör:  Ingrid Eckerman  ingrid.eckerman@slpo.sll.se
Publicerad:  2003-10-01,  senast ändrad:  2009-03-30