Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Vid inläggning
När du skall läggas in på en vårdavdelning bör du ta med dig:

ID kort
Sjukresekort
Hygienartiklar
Inneskor/Tofflor
Kläder inför hemgång
Mediciner

Lämna smycken och andra värdesaker hemma!
Då sjukhuset inte kan ansvara för dessa.

Telefon:
Växel 08-123 380 00
Fax:
08-123 497 50

Besöksadress:
Olivecronasväg 5

Postadress:
Box 6920
102 39  STOCKHOLM

Mail adress:
stockholmsgeriatriken@slso.sll.se

Informationsansvarig: Ewa Pettersson  
Redaktör:  Carina Blomqvist Haddad  carina.blomqvist-haddad@sll.se
Publicerad:  2006-01-27,  senast ändrad:  2011-11-15