Start     Primärvård      Psykiatri      Forskning och utveckling      Övrig verksamhet      Upphandling      Om SLSO  
sök    
Skattningsskalor

DIAGNOSTISKA SKALOR
MINI

SJÄLVSKATTNING

PHQ-9 = Depressionsskattning
AS-18 = Skattning av depression och hypomani/mani
PRMQ = Vardagliga minnesproblem
Vuxen-ADHD screening 
EQ-5D

SCREENING
MDQ = Förekomst av bipolaritet
HCL-32 Klinisk version = En validerad screeningskala i självskattningsformat. Kan delas ut före eller under konsultationer
för att undersöka förekomst av hypomanier och spektrumtillstånd.
CAGE = Alkoholmissbruk
Audit = Alkoholmissbruk
Dudit= Drogmissbruk
Dudit-E = Drogmissbruk

INTERVJUSKATTNING
MADRS-M = Depression + minne
Suicidriskbedömning

KOGNITIVA TEST
Utredning
MMT = Mini Mental Test
Klocktest

UTREDNINGSUNDERLAG

Underlag för psykiatrisk bedömning

GLOBAL BEDÖMNING
CGI = Sjukdomsdjup och biverkningar
GAF = Symtom och funktion

Tolkningar av skattningsskalor

Stämningsdagbok-M

Informationsansvarig: Mats Adler  
Redaktör:  Feride Özkanat  feride.ozkanat@sll.se
Publicerad:  2006-07-28,  senast ändrad:  2014-02-12