2018 års kvalitetsbokslut klart

För 14:e året i rad redovisar vi vårt resultat och patienternas uppfattning om vårdens kvalitet i ett eget kvalitetsbokslut.

Alla våra verksamheter arbetar med ständiga förbättringar och en av de viktigaste uppgifterna är att ta reda på vilka resultat vården ger. Bokslutet kan inspirera till utvecklingsarbete och vara ett hjälpmedel för att öka lärandet i vården.  

Publicerad 2019-03-07