Äldremottagning snart på alla vårdcentraler

Efter sommaren kommer alla vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde att kunna erbjuda äldremottagning.

– Det är mycket glädjande att vi redan kommit igång med äldremottagningar på ett 30-tal vårdcentraler, säger Eva Pilsäter Faxner, som är chef för primärvården inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Vi har totalt 67 vårdcentraler och dessa inför nu successivt äldremottagning. Den 31 augusti kommer vi kunna erbjuda äldremottagning vid alla våra vårdcentraler. 

Det här innebär äldremottagning

Äldremottagning är ett erbjudande till patienter som är 75 år eller äldre. De kan där få direktkontakt på telefon med distriktssköterska och längre tid för besök. 

Vid äldremottagningar erbjuds exempelvis genomgång av läkemedel, individuell vårdplanering, hjälp vid inkontinens, demensutredningar och samtal om levnadsvanor.

Publicerat 2016-06-15