Elektroniskt frikort

Nu kan du som är patient hos oss få elektroniskt högkostnadsskydd och frikort. 

E-frikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd för besöksavgifter i vården. Det fungerar på samma sätt som apotekens system idag håller reda på högkostnadsskyddet för dina receptbelagda läkemedel.

Det innebär att du slipper att samla stämplar i pappersremsan för högkostnadsskydd. Istället registreras det elektroniskt. När du kommer upp i frikort får du ett virtuellt kort, men du kan också be att få ett fysiskt kort hemskickat.

Du behöver inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat, utan det gör systemet åt dig. Det minskar risken för att du råkar betala för mycket, utan när du kommer upp i frikort säger systemet ifrån.

Du som har konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster kan där se hur mycket du betalat och hur långt du har kvar till frikort. Men du är också välkommen att fråga personalen i kassan på den mottagning där du går.

Du kan säga nej

När du besöker en av våra mottagningar och ska betala för ditt besök, kommer du att få frågan om du vill vara med i det elektroniska systemet. Vill du inte vara med säger du bara det till personalen i kassan; då behåller du ditt fysiska stämpelkort för högkostnadsskydd.

Behåll ditt fysiska kort så länge

Eftersom alla vårdgivare ännu inte kan erbjuda dig e-frikort så rekommenderar vi att du tills vidare behåller ditt fysiska stämpelkort och frikort.

Du är också välkommen att ta med dig dina kvitton till våra mottagningar, så hjälper vi dig att registrera även avgifter som du har betalat hos andra vårdgivare.

När du har kommit upp i frikort så gäller det i hela Sverige. Dock kan du behöva ha med dig ett fysiskt frikort om du söker vård utanför Stockholms läns landsting.

Publicerat 2016-02-19

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvård inom Stockholms läns landsting varje år.

Gränsen kallas för högkostnadsskydd och om du når upp till den får du ett frikort som ger dig fri sjukvård i ett år från det datum då du gjorde ditt första registrerade besök.

Högkostnadsskyddet är för närvarande:

  • Sjukvård: 1 100 kronor
  • Läkemedel: 2 200 kronor
  • Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
  • Sjukresor: 1 400 kronor

Högkostnadsskyddet gäller inte:

  • Om du blir inlagd på sjukhus
  • Avgift för uteblivet besök
  • Vaccinationer
  • Hälsoundersökningar

Fråga gärna på din mottagning om du vill veta mer om högkostnadsskyddet.