Frågor och svar om könsdysfori och könsbekräftande behandling av unga

KID-teamet får just nu många frågor kring om könsidentitetsutredningar. Hur går utredningarna till och vad är det som gäller? Denna FAQ besvarar de vanligaste frågorna KID-teamet får från journalister och allmänhet.