Kvalitetsbokslut 2016

Vårt Kvalitetsbokslut för 2016 är nu färdigt. Här hittar du våra medicinska resultat och jämförelser med tidigare år.

– Vi vet att våra patienter och deras närstående vill bli mer delaktiga i sin vård. Den delaktigheten skapar vi genom personliga möten, men också genom att öppet redovisa våra resultat, säger sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling.

I Kvalitetsbokslutet hittar du resultat från hela Stockholms läns sjukvårdsområde, inklusive jämförelser med tidigare år. Vi lyfter också fram exempel på gott utvecklingsarbete som kan ge inspiration till fler förbättringar.

Publicerat 2017-03-13