Leverans av förbrukningshjälpmedel i balans

2018-08-28: Leveranstiderna för förbrukningshjälpmedel i hemmet är nu normala. I de fall en produkt inte kan levereras inom normal tid, hittar man ersättningar eller andra lösningar. Kundtjänst har fortsatt utökad service med hög tillgänglighet. De kommande veckorna sker fortsatt förstärkt kvalitetskontroll.

— Arbetet med förbrukningshjälpmedel har nått en stabil fas och är i stort sett normaliserat, säger chefläkare Anna-Lena Berggren på Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi är ikapp på alla produktområden, vilket innebär att samtliga inkommande beställningar nu levereras i tid. Normalt sett ska förbrukningshjälpmedel levereras inom fyra vardagar från det att vi tagit emot beställningen.

Hjälpmedel som tillfälligt är slut kan bli försenade. Om det inträffar erbjuds likvärdiga ersättningsprodukter, i dialog med förskrivaren som skrivit ut hjälpmedlet och berörd patient. Alla får sina förbrukningshjälpmedel.

— Vi har haft fantastiskt god hjälp av förskrivarna under sommaren. De har tagit ett stort ansvar när det gäller att hitta alternativ till sina patienter och vi vill rikta ett stort tack till alla förskrivare som har hjälpt till med detta, säger Anna-Lena Berggren.

Från och med förra veckan har telefontillgängligheten ökat väsentlig. Fortfarande ringer de flesta till oss på förmiddagar och i början av veckan, och väntetiderna är då längre. Kundtjänst på telefon har öppet måndag-fredag klockan 8-20, så det kan vara ett alternativ att ringa senare på dagen eller i veckan.

— Många undrar nu över patientavgiften som togs bort under juni och juli, men som nu återgår till det normala från och med den 1 augusti, säger Anna-Lena. Har man beställt förbrukningshjälpmedel i juni eller juli och fått leverans i augusti så tas ingen patientavgift ut. Patientavgift tas ut på de produkter som beställs från och med 1 augusti.

För dem som har möjlighet rekommenderar vi att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att se och beställa förbrukningshjälpmedel, eller för att kontakta oss. Då slipper man passa kundtjänstens telefontider och vänta i telefonkö.