Leveranser av hjälpmedel ökar

2018-07-18: Den senaste veckan har antalet leveranser av förbrukningshjälpmedel i hemmet ökat och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in.

Det innebär att vi nu kan beta av den kö som uppstått. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.

— Det viktigaste för oss nu är att få ut alla leveranser så snabbt som möjligt, säger chefläkare Elizabet Haking vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Ibland skickar vi en jämförbar ersättningsprodukt och vi skickar också ut leveranser vart efter hjälpmedel blir tillgängliga.

I de fallen kommer resten av hjälpmedlen i senare leverans. Det innebär att patienter och brukare kan få flera olika leveranser för samma beställning. 

— Utöver det ringer vi löpande upp de patienter och brukare som drabbats av försenade leveranser, berättar Elizabet Haking. Ofta kan vi då tillsammans med patienten hitta lösningar på de mest akuta behoven. Vi stänger inga ärenden innan vi är säkra på att hela beställningen är levererad. Finns det osäkerhet kring det så ringer vi upp patienterna och kontrollerar om de har fått allt de behöver eller om vi ska komplettera med något.

Tyvärr har vi ännu ingen prognos på när leveranstiderna kan vara normala igen. Men vi fortsätter att arbeta intensivt för att korta den tid man behöver vänta på sina hjälpmedel.

Här är de senaste siffrorna

Vi kan se ytterligare  en liten förbättring i jämförelse med i slutet av förra veckan. 

Publicerad 2018-07-18

Status 17 juli 2018:

68 procent av inkomna beställningar är levererade

9 procent är packade för leverans

23 procent väntar på hantering

Status 13 juli 2018:

60 procent av inkomna beställningar är levererade

10 procent är packade för leverans

30 procent väntar på hantering

Fakta i frågan

Cirka 125 000 invånare i Stockholms län får varje år utskrivet förbrukningshjälpmedel.

1 juni 2018 tog Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet från tidigare leverantören Onemed.

Under perioden 1 juni – 13 juli fick vi in cirka 57 000 beställningar från knappt 30 000 patienter. Många patienter har flera olika hjälpmedel, därför är antalet beställningar mycket högre än antalet patienter.

Stora förseningar har uppstått på grund av problem med leveranser från våra underleverantörer.

Den senaste veckan har antalet leveranser ökat kraftigt och överstiger nu antalet nya beställningar som kommer in. Det innebär vi nu kan beta av kön och fler får sina beställda hjälpmedel. Alla kommer att få sina förbrukningshjälpmedel, även om vi ibland behöver föreslå alternativa lösningar.