Många sjuka i influensa

Just nu är många sjuka i influensa, men du kan fortfarande vaccinera dig. 

Antalet fall av influensa ökar nu och fler än vanligt har blivit allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten har därför gått ut med en rekommendation att du som tillhör en riskgrupp bör vaccinera dig. 

Till riskgrupper för influensa räknas du som: 

  • Är 65 år eller äldre 
  • Har en kronisk sjukdom som till exempel hjärtsvikt, svår astma, andningssvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Välkommen att vända dig till din vårdcentral eller husläkarmottaning. Där kan du vaccinera dig mot säsongsinfluensa till och med 29 februari. 

Publicerat 2016-02-15