Nu kan du vaccinera dig mot influensa och lunginflammation

Vaccinet ger dig upp till 70 procents bättre skydd mot att bli allvarligt sjuk.

Under perioden 19 november 2019-29 februari 2020 kan du vaccinera dig mot influensa och pneumokocker, som kan orsaka lunginflammation. För dig som tillhör en riskgrupp är vaccinationen gratis. 

Till riskgrupp räknas du som:

  • är 65 år eller äldre,
  • är gravid (gäller endast influensavaccin), 
  • har en kronisk sjukdom som till exempel hjärt-, lever- eller njursvikt,
  • har andra sjukdomar som påverkar andningen, till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL),
  • har svårinställd diabetes,
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering.

Barn som tillhör någon riskgrupp rekommenderas vaccin från sex månaders ålder. 

Hur sjuk blir jag? 

De flesta som får influensa behöver inte söka vård. Du kan få feber, snuva, huvud- och ledvärk, men blir oftast frisk efter någon vecka om du ser till att vila mycket och dricka mycket vätska. 

För dig som tillhör någon riskgrupp kan influensan utvecklas till allvarligare sjukdom. Äldre och kroniskt sjuka kan till exempel få bakteriell lunginflammation som komplikation av influensan. Därför bör du som tillhör en riskgrupp också vaccinera dig mot pneumokocker, som är den vanligaste bakterien soom orsakar lunginflammation. 

Hur kan jag skydda mig? 

Det är svårt att skydda sig helt mot influensavirus, eftersom det sprids både via luften och genom kontakt. Du kan öka dina chanser att inte bli smittad genom att tvätta händerna ofta och genom att ha en bra grundkondition. Kan du promenera eller cykla, istället för att välja kollektiva färdmedel, ökar dina chanser att undgå smitta.  

Hur stor nytta gör vaccinationen? 

Influensa- och pneumokockvaccin är det bästa skyddet för äldre och andra riskgrupper mot svår luftvägssjukdom. Förra säsongen hade influensavaccinerade personer 65 år eller äldre 60-70 procent lägre risk för att behöva vårdas på sjukhus för säsongsinfluensa, jämfört med ovaccinerade.

Det kommer nya influensavirus varje år och därför behöver du vaccinera om dig inför varje säsong. Däremot räcker det oftast för de flesta vuxna att få pneumokockvaccin en gång. 

Publicerad 2019-11-19