Nya regler för klagomålshantering inom vården

Från 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska gå tillväga för att klaga eller lämna synpunkter på vård och behandling. Verksamheten där patienten vårdats får då ett större ansvar för att reda ut, återkoppla och följa upp klagomål eller synpunkter.

De nya reglerna innebär ett förtydligande av att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål.

Klagomål och synpunkter på vård och behandling ska i första hand framföras direkt till verksamheten. Patienter kan också vända sig till Stockholms läns sjukvårdsområdes patientvägledare eller patientnämndens förvaltning för råd och stöd.

Publicerad 171221