Pollen i luften - här får du hjälp

Nu är våren här på allvar och halterna av pollen från framför allt björk är höga i Stockholmsområdet. Du som är allergisk kan ofta bli hjälpt av de receptfria läkemedel som finns på apotek. Räcker inte det är du välkommen att kontakta någon av våra vårdcentraler. Du kan också få hjälp mot allergi via Alltid öppet-appen.

– Vet man att man är allergisk ska man börja i god tid med antihistamintabletter. Är det till exempel björken man reagerar på ska man börja i mitten eller slutet av april, och ta medicinen varje dag, säger Marianne Eduards, sjuksköterska specialiserad på astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) vid Liljeholmens vårdcentral.

Man kan även kombinera tabletter med nässprej och ögondroppar. De flesta som har problem med pollen- och andra allergier får bra hjälp av de receptfria läkemedel som finns att köpa på apoteket.

Koll på pollen

Bäst effekt får du om du börjar ta din receptfria allergimedicin någon vecka innan de växter du är allergisk mot börjar blomma.

– Man ska helst börja lite innan problemen kommer, så att man håller symtomen nere. Är det al och hassel man har problem med behöver man ta medicin redan i januari-februari, förklarar Marianne Eduards.

Just nu är det framför allt björkpollen som sprider sig över mellersta och norra Sverige. Du kan läsa mer om prognoserna för olika typer av pollen på Naturhistoriska riksmuseets webbplats pollenrapporten.se.

Du som behöver mer hjälp

Har du stora besvär av pollenallergi kan du behöva receptbelagda läkemedel. Välkommen att kontakta din vårdcentral för undersökning eller om du behöver förnya dina recept.

– Om man gör allt man kan själv, och ändå har besvär som gör att man får sänkt livskvalitet, ska man söka vård, säger Marianne Eduards.

Du som förutom allergi också har astma kan behöva undersöka hur dina lungor fungerar. Många av våra vårdcentraler erbjuder också sådan undersökning.

Publicerad 2020-04-27