Psykiatriska mottagningen Kronan flyttar

Psykiatriska mottagningen Kronan inom Psykiatri Nordväst kommer att flytta från sina nuvarande lokaler. Skälet till flytten är att det har visat sig att de nuvarande lokalerna inte uppfyller de krav på tillgänglighet som en vårdgivare kan förvänta sig.

Mottagningen kommer att flytta till andra lokaler på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna, där Psykiatri Nordväst redan idag har annan psykiatrisk verksamhet. 

Flytten kommer att ske så snart som möjligt och före sommaren. Mer information kommer närmare flyttdatum.

Publicerad 2019-04-11