PTP-program 2020

Välkomna till Region Stockholms PTP-program 2020

Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) syftar till att den examinerade psykologen ska påbörja sin utveckling in i yrkesrollen. Region Stockholm erbjuder ett regionalt PTP-program med föreläsningar för att bredda bilden av psykologyrket och fördjupa den psykologiska kompetensen. Programmet omfattar sex heldagar och kan påbörjas när som helst under året. Sammanlagt deltar 170 PTP-psykologer kostnadsfritt från Region Stockholm och regionalt upphandlade, privata verksamheter. Praktisk information finns på sista sidan.

28 januari 9-16: Sune Bergströms aula, Eugeniavägen 3, Nya Karolinska Sjukhuset

9-12 Att hålla som psykolog: Hur tar vi hand om oss själva så att vi håller ett helt yrkesliv? Psykologarbetet kan vara roligt, meningsfullt, utvecklande, engagerande – och innebära tidspress och känslomässiga påfrestningar. Kerstin Jeding är leg. psykolog, fil. dr. och har forskat om stress, sömn och hälsa. Hon är psykolog, rehabkonsult, utbildare och författare.

13-16 Komplexa fall: Vad gör vi när patienten framför oss inte motsvarar läroboksexemplen? Hur tillämpar vi det vi lärt oss om diagnostik och psykologisk behandling i praktiken? Göran Rydén är överläkare, leg psykoterapeut, psykoanalytiker och verksamhetschef för BUP Stockholm, med lång vuxenpsykiatrisk erfarenhet.

11 februari 9-15: Rolf Lufts auditorium, Anna Steckséns gata 53, hus L1, Karolinska US Solna

PTP-introduktion: Hur får jag en så bra PTP som möjligt? Vad krävs, rekommenderas och kan göras? Vad tycker tidigare PTP-psykologer och vad hade de velat veta i början av sin PTP?
Läs innan: PTP-handboken 2018. Hillevi Bergvall är PTP-studierektor i Region Stockholm, leg psykolog med lång klinisk erfarenhet och doktorerar vid Centrum för psykiatriforskning.

10 mars 9-16: Sune Bergströms aula, Eugeniavägen 3, Nya Karolinska Sjukhuset

Psykologer i hälso- och sjukvård: PTP-psykologens roll i olika verksamheter. Vad är gemensamt och vad skiljer oss åt? Vad kan PTP-psykologer lära av varandra?
Förbered: Muntlig presentation av din PTP och ditt övriga psykologarbete i smågrupper (15 min). Hillevi Bergvall, PTP-studierektor.

12 maj 9-16

9-12 Psykos Vad kan psykologer bidra med vid psykos? Om psykologisk bedömning, utredning och behandling. Cornelia Larsson är specialistpsykolog, leg psykoterapeut, studierektor för psykologer vid Psykiatri Sydväst, samt forskar på ACT vid psykos i heldygnsvård.

13-16 Skam: Vad skiljer hälsosam från patologisk skam? Om skam, hur den utvecklas och ter sig klinisk. Interventioner som kan mildra och processa skam inom ramen för en utredning eller behandling. Lena Lillieroth är leg psykolog vid Psykiatricentrum Södertälje med lång erfarenhet av vuxen-, beroende- och utredande rättspsykiatri. Lena är certifierad i Therapeutic Assessment.

… september 9-15

PTP-introduktion: Hur får jag en så bra PTP som möjligt? Vad krävs, rekommenderas och kan göras? Vad tycker tidigare PTP-psykologer och vad hade de velat veta i början av sin PTP?
Läs innan: PTP-handboken 2018.

Hillevi Bergvall är PTP-studierektor i Region Stockholm, leg psykolog med lång klinisk erfarenhet och doktorerar vid Centrum för psykiatriforskning.

… oktober 9-16

Suicidprevention: Om att arbeta med människor som inte längre vill leva. Hur förmedlar vi hopp där hopplösheten är överväldigande? Hur för vi meningsfulla samtal där allt verkar meningslöst?

Ullakarin Nyberg, disputerad läkare, specialist i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för psykiatriforskning samt Norra Stockholms Psykiatri.

… november 9-16

Transkulturell psykologi och behandling för traumatiserade flyktingar: Om flyktingpatienters specifika stressorer, dess påverkan på behandlingsupplägg och specifika behandlingsmetoder framtagna för patientgruppen. Vanliga reaktioner på krig, flykt och tortyr (inklusive PTSD, komplex PTSD och persistent Complex Bereavement Disorder). Symtomuttryck i olika länder och i exil, transkulturell psykiatri. Barn- och vuxenperspektiv. Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter rörande patienter med migration- och flyktbakgrund.

Frida Johansson Metso, leg psykolog, med tidigare klinisk erfarenhet och f.d. bitr. verksamhetschef på Röda Korsets Center för torterade flyktingar.

Mona Lindqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut, arbetar halvtid kliniskt på BUP traumaenhet, flyktingteamet. Webföreläsning

Praktisk information

Anmälan

PTP-psykologer anmäls till programmet genom att maila PTP-psykologens e-postadress, med datum för start och avslut av PTP, samt handledarens e-postadress till studierektor.

Närvaro, utvärdering och intyg

Närvaro är starkt prioriterat för alla PTP-psykologer inom Region Stockholm och upphandlade privata vårdgivare. PTP-psykologen ansvarar för att skriva upp sig på närvarolistan, fylla i digitala utvärderingar av varje föreläsning samt vid två tillfällen PTP-placeringen i stort. Dina synpunkter är viktiga och ligger till grund för alla framtida inslag! Stort tack!

Intyg om deltagande utfärdas på begäran av PTP-psykologen förutsatt att denna haft minst 80 % närvaro vid programmet och fyllt i PTP-utvärderingar under året. Om en föreläsning återkommer på programmet under pågående tjänstgöring räcker det att närvara vid ett av tillfällena (gäller exempelvis introduktionen). Närvaro kan återkopplas till lokal studierektor, samordnare, chef eller handledare om så önskas.

Kostnad

PTP-programmet är kostnadsfritt för PTP-psykologer i Stockholms läns sjukvårdsområde och upphandlade verksamheter med vårdavtal (t.ex. regionalt ägda bolag och privata vårdgivare). Helt externa verksamheter (dvs. utan vårdavtal) kan i mån av plats delta mot en kostnad av 6000 kr per PTP-tjänstgöring.

Presentationer, pauser och lunch

Presentationer mailas till alla PTP-psykologer via studierektor i samband med föreläsningarna. Paus varje timme. Kaffe och te serveras kl. 9.45 respektive 13.45 utanför salen. Det finns flera lunchrestauranger i närheten men begränsad möjlighet att värma medhavd mat (mikrovågsugnar och sittplatser finns i pentryt på entréplan Eugeniahemmet).

Lokala PTP-program

Lokal PTP-program erbjuds på flera arbetsplatser och brukar vara närmare kopplade till den specifika verksamheten. Det är särskilt relevant i de fall arbetet kräver kunskap som inte ingick i grundutbildningen. Vissa ämnen passar dessutom bättre i mindre grupper, via diskussioner, samarbete eller färdighetsträning. De lokala PTP-programmen kan innehålla studiebesök, fördjupning inom relevanta områden eller utredningsarbete (såsom NPU eller personlighet). Kontakta din lokala studierektor, PTP-samordnare eller handledare vid frågor.