Framtidens primärvård fokus för konferensen

Första linjens sjukvård är viktig för att hela sjukvårdssystemet ska fungera. Vårdens resurser behöver flyttas från akutsjukhus till primärvård. Men vilka är framtidens utmaningar och hur arbetar vi med forskning, utbildning, innovation och evidens i praktiken? Det diskuterades när över 1000 personer samlades på Primärvårdskonferensen i Stockholm den 27-28 september.

– Ursäkta röran, vi bygger framtidens primärvård, säger Eva Pilsäter Faxner, verksamhetsområdeschef för primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde som var värd för Primärvårdskonferensen 2017 där morgondagens primärvård med ämnen som globalisering, patientkraft, arbetsglädje, forskning och utveckling stod i centrum för samtal och seminarier.

Nationellt uppdrag för primärvården

Frasen ”ursäkta röran, vi bygger framtidens primärvård” var temat för 2017 års konferens och symboliserar även den förvandling som primärvården just nu genomgår. Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare av samordnad utveckling för god och nära vård, var en av talarna på konferensen. Tidigare i juni kom hennes delbetänkande där utformandet av ett nationellt uppdrag för primärvården blir en prioriterad del i omställningen .

Eva Pilsäter Faxner ser framför sig en primärvård med fler specialistkompetenser och där forskning, utbildning samt verksamhetsutveckling är en självklar del av vardagen. En primärvård som erbjuder nära vård med team där patienten är medaktör och där digitalisering och innovation är en viktig del av utvecklingen.

– Det är positivt att frågan om primärvårdens utveckling och framtida roll generellt sett diskuteras mer och har hamnat högre upp på agendan, säger Eva Pilsäter Faxner.

Om konferensen

Nationell primärvårdskonferens vänder sig i första hand till de som arbetar i eller med svensk primärvård men är öppen för de som är intresserade av framtidens hälso- och sjukvård.

2017 års konferens ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre den 27-29 september. På programmet fanns över 78 seminarier utifrån sex huvudspår: paradigmskifte, globalisering, förbättringsarbete, patientkraft, arbetsglädje samt FOU & Innovation.

Några av de medverkande

  • Anna Nergårdh, särskild utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården

  • Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

  • Hans Winberg, EkLic, generalsekreterare för stiftelsen Leading health care

  • Annika Hässler, ordförande i HSO i Stockholms län

  • Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting

  • Catharina Barkman, projektledare, Forum för health policy

  • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholm.