Om coronaviruset

På denna sida hittar du sammanställd kort information kring cornaviruset (Covid-19)

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Praktiska länkar

1177-Vårdguiden
På 1177 Vårdguiden finns information om covid-19. Här hittar du mycket information om covid-19 så som exempelvis hur du minskar risken att bli sjuk, vad som gäller vid vårdbesök och vad du kan göra själv. 

Läs mer om covid-19 på 1177.se 

In other languages
1177.se has information about the corona virus in several languages.

About corona - 1177.se

Självskatta dina symtom
Region Stockholm har skapat ett test där du kan självskatta dina symtom för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

Du hittar självskattningstest här

Teckenspråk och syntolkad information om covid-19
Krisinformation.se har samanställt länkar till information om covid-19 på teckenspråk.

Besök krisinformation.se för mer information

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund
Hit kan du ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på flera olika språk.

Telefonlinjen bemannas av personer som talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Besök transkulturelltcentrum.se för mer information

Provtagning för covid-19

Provtagning för covid-19 bokas på olika sätt om du är sjuk eller frisk.

Känner du oro för covid-19?

Nu finns ett självhjälpsprogram för dig som upplever oro i samband med covid-19. Region Stockholm har tagit fram det kostnadsfria självhjälpssprogrammet Hantera oro vid covid-19.

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och tillgängligt för alla invånare i Stockholms län som fyllt 18 år, via inloggning i tjänsten Stöd och behandling på 1177.se