Behandling av gonorré

Om du vet eller misstänker att du kan ha smittats av gonorré är du välkommen till vår drop-in-mottagning för att testa dig och få behandling.

Gonorré är en bakterie som lyder under Smittskyddslagen. Det betyder att du är skyldig att testa dig om du får brev eller telefonsamtal med uppmaning att göra det. Om testet visar att du har gonorré måste du även medverka vid smittspårning, det vill säga delge oss kontaktinformation till tidigare sexuella partners. Vi kontaktar dem med uppmaning att testa sig. Vi har sekretess och uppger aldrig vilken patient spårningen avser.

Provtagning

Provtagning för gonorré sker via urinprov eller med provpinne. Kom ihåg att du inte ska kissa cirka två timmar före provtagningen.

Gonorré behandlas för närvarande med antibiotika i injektionsform. Ibland väljer man att komplettera med tablettbehandling.

Du kommer att få en återbesökstid två veckor efter avslutad behandling. Då kommer vi ta nya prover så vi säkert ser att infektionen har läkt ut.

Innan vi fått svar på kontrollproverna avråder vi dig från att ha samlag eller annan intim kontakt med någon eftersom det finns risk att infektionen kan föras vidare.