Behandling av klamydia

Om du vet eller misstänker att du kan ha smittats av klamydia är du välkommen till vår drop-in-mottagning för att testa dig och få behandling.

Klamydia är en bakterie som lyder under Smittskyddslagen. Det innebär att du är skyldig att testa dig om du får brev eller telefonsamtal med uppmaning att göra det. Om testet visar att du har klamydia måste du även medverka vid smittspårning, det vill säga delge oss kontaktinformation till tidigare sexuella partners. Vi kontaktar dem med uppmaning att testa sig. Vi har sekretess och uppger aldrig vilken patient spårningen avser.

Provtagning

Provtagning för klamydia sker via urinprov eller med provpinne. Kom ihåg att du inte ska kissa cirka två timmar före provtagningen.

Om du föredrar att testa dig hemma så kan du logga in på 1177 och beställa hem ett testkit. Visar testet att du har klamydia så är du välkommen till oss för behandling och smittspårning.

Klamydia behandlas med antibiotika i tablettform. Under de första tio dagarna från behandlingsstart avråder vi dig från att ha samlag eller annan intim kontakt med någon eftersom det finns risk att infektionen kan föras vidare.

Kontrollprov efter avslutad behandling är frivilligt. Om du önskar testa dig igen, tänk på att det ska ha gått minst tre veckor efter den sista tabletten innan du lämnar nytt prov.

Om du väljer att komma till oss för kontrollprov behöver du inte stå i drop-in kö. Be om ett provrör i receptionen. Du kan också beställa hem ett test via 1177.se