Behandling av syfilis

Om du vet eller misstänker att du kan ha smittats av syfilis är du välkommen till vår drop-in-mottagning för att testa dig och få behandling.

Vi flyttar till Sabbatsbergs sjukhus

Stockholms mottagning för sexuell hälsa flyttar till Sabbatsbergs sjukhus. Mottagningen vid Norra bantorget har öppet till och med den 27 november. I början av december är du välkommen till våra nya, tillgängliga lokaler på Olivecronas väg 7 vid Sabbatsbergs sjukhus.

Vi återkommer med information om exakt öppningsdatum här på webbsidan längre fram. Vår nya mottagning kommer ligga till höger om huvudentrén vid Sabbatsbergs sjukhus med närhet till bussar samt Odenplans t-bana och pendeltåg.

Syfilis är en bakterie som lyder under Smittskyddslagen. Det innebär att du är skyldig att testa dig om du får brev eller telefonsamtal med uppmaning att göra det. Om testet visar att du har syfilis måste du även medverka vid smittspårning, det vill säga delge oss kontaktinformation till tidigare sexuella partners. Vi kontaktar dem med uppmaning att testa sig. Vi har sekretess och uppger aldrig vilken patient spårningen avser.

Provtagning

Provtagning för syfilis sker via blodprov. Syfilis behandlas vanligtvis med antibiotika i injektionsform. Vanligtvis bokas du för återbesök med uppföljande prover efter avslutad behandling.

För att du inte ska smitta någon annan bör du avstå från samlag eller annan intim kontakt med någon under behandlingen och ytterligare 10 dagar efter avslutad behandling.