Qi gong

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Tillsammans tar vi Stockholm framåt. Varje dag, dygnet runt. I livets alla skeden.

Effektiv diabetesvård med förlängt teambesök

Inför Världsdiabetesdagen 14 november vill vi lyfta fram modellen med förlängt teambesök, som Centrum för diabetes har utvecklat tillsammans med patienter. 

Patienter med typ 2-diabetes träffar läkare, diabetessjuksköterska, dietist och fysioterapeut under en och samma förmiddag. Modellen gör att fler patienter kan få ta del av kunskap om vad som kan minska risken för komplikationer vid diabetes. 

Könsdysfori

Hur går utredningarna till? Vad är det som gäller? 

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om könsdysfori och könsbekräftande behandling av unga, samt svar på dem. 

Osäker på var du får bäst hjälp?

Ring sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 för råd om sjukdomar och vård dygnet runt. 

Du kan också besöka 1177 Vårdguidens webbplats för information om hälsa, sjukdomar och vård. 

Vi erbjuder vård i livets alla skeden

Våra verksamheter finns i merparten av länets kommuner och stadsdelar.