Viktigt vid värmebölja

När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket vatten och att du skyddar dig från solen. Särskilt äldre, sjuka och barn kan behöva dricka även om de inte är törstiga och de behöver ofta extra skydd mot värmen. 

På 1177 Vårdguiden finns några enkla råd om hur du bäst tar hand om dig när solen gassar och temperaturen stiger.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. Läkare uppmanar därför den som har symtom som tyder på mässling, att inte sätta sig i väntrum eller på andra sätt riskera att smitta andra. Ring istället 1177 så får du råd om hur du ska göra. 

Läs mer om råd vid misstänkt mässling

Telefonjourer

Många mår psykiskt dåligt under sommaren. Skulle det hända dig eller någon du känner är du välkommen att ringa till våra jourmottagningar. Där finns någon som lyssnar och som kan ge dig råd om hur du går vidare.

Osäker på var du får bäst hjälp?

Ring sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 för råd om sjukdomar och vård dygnet runt. 

Du kan också besöka 1177 Vårdguidens webbplats för information om hälsa, sjukdomar och vård.