Tolkcentralen

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tecken som stöd för dig som bor i Stockholms län. Tolktjänsten är kostnadsfri för dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn-och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning till personer med döv- och dövblindhet samt skrivtolkning och tolkning med tecken som stöd till personer med grav hörselskada eller vuxendövhet. Tolkcentralen erbjuder även tolkstöd, tolkning från/till annat teckenspråk.
Vi finns till för dig som är folkbokförd i Stockholms län.

Vår huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning. Det innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel:

  • hälso- och sjukvård
  • vissa arbetsrelaterade uppdrag
  • begravningar, dop och bröllop
  • fritid
  • viss samhällservice

Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid. Det kan till exempel gälla myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.