Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Uppdraget omfattar att förse förbrukningshjälpmedel till cirka 125 000 patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Verksamheten bedriver och ansvarar för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förbrukningshjälpmedel är en liten enhet på cirka 20 personer, men tillhandahåller hjälpmedel för cirka 125 000 patienter per år och har kontakt med 2500 förskrivare.

Hjälpmedelssortiment

De här hjälpmedelssortimenten ansvarar verksamheten för:

  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • näring för personer 16 år och äldre
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • kompressionsmaterial

Utökat uppdrag

Den 1 september 2020 tar Förbrukningshjälpmedel i hemmet över ansvaret för hantering av barnnutritionsprodukter i Region Stockholm.

Kontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Telefon: 08-123 366 50