Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Uppdraget omfattar att förse förbrukningshjälpmedel till cirka 125 000 patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förbrukningshjälpmedel i hemmet bedriver och ansvarar för hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel till patienter som utför sjukvårdsinsatser i hemmet efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förbrukningshjälpmedel är en liten enhet om ca 20 personer, men tillhandahåller hjälpmedel för ca 125 000 patienter per år och har kontakt med 2500 förskrivare.

Hjälpmedelssortiment

De här hjälpmedelssortimenten ansvarar vi för:

  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteshjälpmedel
  • näring för personer 16 år och äldre
  • förband- och sårvårdsmaterial
  • kompressionsmaterial

Kontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet

Telefon: 08-123 366 50