Välkommen till Försäkringsmedicinsk utredningsmottagning Nacka Sjukhus

Vi tar emot dig som ska genomgå en försäkringsmedicinsk utredning på uppdrag av Försäkringskassan.

OBS!

Vänligen respektera att det råder besöksförbud på sjukhuset och att eventuellt medföljande anhörig måste vänta utanför sjukhuset.

Vår utredning utgör det medicinska underlaget till Försäkringskassan inför deras beslut om ersättning eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Hur går en försäkringsmedicinsk utredning till?

  1. När vi fått beställning från Försäkringskassan skickar vi en kallelse till dig med tid för läkarbesök. Det inledande läkarbesöket kan ta upp till två timmar.
  2. Beroende på hur din situation ser ut kan det även bli aktuellt att du får träffa arbetsterapeut, fysioterapeut eller psykolog hos oss. Vi kallar dig i så fall till ett uppföljande besök inom någon veckas tid.
  3. Därefter får du ett återbesök hos läkaren. Då går ni tillsammans igenom resultatet av utredningen och det intyg som vi kommer skicka till Försäkringskassan.

Vi som jobbar här

På vår försäkringsmedicinska mottagning arbetar läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och medicinska sekreterare.

Viktigt att komma när vi kallar dig

Från det att Försäkringskassan ger oss uppdraget har vi en begränsad tid på oss att göra utredningen och leverera ett intyg. Det är därför viktigt att du kommer när vi kallar dig till besök.

Om du uteblir från besök som vi kallar dig till kan det medföra att vi inte kan ta fram något intyg. Vi kommer i så fall meddela Försäkringskassan detta. Uteblivna besök kan innebära att Försäkringskassan drar in din sjukpenning.

Ombokning av besök

Om du behöver omboka din tid hos oss ber vi dig kontakta oss snarast möjligt för att hitta en annan tid. Ny tid bokas inom en vecka.