Ledning

Mikael Ohrling

Sjukvårdsdirektör

Karin Persson

Biträdande sjukvårdsdirektör/Ekonomidirektör

Anna Stenseth

Verksamhetsområdeschef psykiatri

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Ulf Lockowandt

Tf. verksamhetområdeschef geriatrik/närakuter/ASIH/somatisk specialistvård/kost

Anna-Lena Christensson Österberg

Verksamhetsområdeschef Habilitering & Hjälpmedel

Lasse Dahlberg

Tf HR-direktör/ST-samordnare/SLSO VS HR

Caroline Ekman

Caroline Ekman

Kommunikationsdirektör

Mikael Lindgren Ebenholtz

Administrativ direktör

Johan Franck

Johan Franck

Tf. FOU-direktör

Susanne Bayard

eHälsa/IT-direktör (CIO)

Verksamhetsområdeschef primärvård

Suzana Björnstedt Buhovac

Verksamhetsområdeschef primärvård Norra

Verksamhetsområdeschef primärvård

Martin Forseth

Verksamhetsområdeschef primärvård Södra

Verksamhetsområdeschef primärvård

Maria Hjalmarsson

Verksamhetsområdeschef primärvård Stockholm

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Anna-Lena Berggren

Chefläkare