Logopedi

Vi hjälper dig som har problem med tal och språk. 

Det kan handla om stamning, röstproblem, tal- och språksvårigheter hos barn och vuxna, sväljsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Vi hjälper dig med utredning och behandling. 

För att komma till oss behöver du en remiss. En remiss kan skrivas av till exempel sjuksköterska på barnavårdscentral, psykolog, skolläkare, husläkare eller av en annan logoped. 

Vi tar omgående hand om alla remisser vi får till logopedmottagningarna. Ofta får du en tid direkt, men ibland kan du få vänta något av olika skäl. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!