Närakuter

På närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral eller husläkarjour kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem. Vi har drop-in och du kan komma till oss oavsett var du bor.

Däremot ska du fortfarande vända dig till din vårdcentral på dagtid eller närmaste husläkarjour på kvällar och helger, om du till exempel har svår förkylning med feber som inte går över, hosta, värk, urinvägsinfektion utan feber eller behov av sjukskrivning.

Du kan kontakta våra vårdcentraler och husläkarmottagningar i ett videomöte via appen Alltid öppet. Vår nya Husläkarmottagning online har öppet alla dagar i veckan klockan 7-21. 

Läs mer om videomöte via app

Ring alltid 1177 först

Kontakta alltid 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten på telefonnummer 1177.  Då minskar risken för att du åker dit i onödan. 

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan ge dig råd om du får bäst hjälp hos en närakut, akutmottagning på sjukhus, eller om du bör vända dig till din vårdcentral eller husläkarjour.

På närakuten

Vi måste alltid hjälpa dem som är svårast sjuka först. Därför är det svårt för oss att veta hur länge du kan behöva vänta. 

De flesta som kommer till oss får tillräcklig behandling för att kunna åka hem efteråt. Men skulle vår undersökning visa att du behöver komma till en annan specialist kan vi ordna så att du får en remiss.

Vi kan också hjälpa dig att komma till rätt akutmottagning om det visar sig att du behöver intensiv akut vård. I så fall ordnar vi med transport till den akutmottagning där du får bäst hjälp.

Vi som jobbar här

På närakuten träffar du specialistläkare och sjuksköterskor med särskilda kunskaper om akut sjukvård. Vi har även hög kompetens för barn och äldre, samt möjlighet till konsultation från andra specialister. Du kan också få träffa studenter som utbildar sig till något vårdyrke. 

Närakut Huddinge bygger om

Närakut Huddinge bygger om och ska bland annat få ett större och bättre väntrum. Under tiden ombyggnaden pågår är det tyvärr väldigt trångt i närakutens lokaler.

Därför ber vi att max en person följer med den som är sjuk till närakuten.

Ring 1177 Vårdguidens rådgivning på telefon 1177 om du vill få råd om vart du kan vända dig. 

Ombyggnaden beräknas vara klar i början eller mitten av november 2019. 

Närakut Järva har flyttat

Observera att Närakut Järva tillfälligt har flyttat till andra lokaler i samma kvarter. Ny adress är Rinkebysvängen 70 D.