Närakuter

På närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 Vårdguiden finns information om covid-19. Läs om det nya coronaviruset på - 1177.se

In other languages

1177.se has information about the corona virus in several languages. About corona - 1177.se

Självskatta dina symtom

Självskatta dina symtom för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Du hittar självskattningstest här.

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Teckentolkad information på krisinformation.se

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral eller husläkarjour kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem. Vi har drop-in och du kan komma till oss oavsett var du bor.

Däremot ska du fortfarande vända dig till din vårdcentral på dagtid eller ringa till närmaste husläkarjour på kvällar och helger, om du till exempel har svår förkylning med feber som inte går över, hosta, värk, urinvägsinfektion utan feber eller behov av sjukskrivning.

Du kan kontakta våra vårdcentraler och husläkarmottagningar i ett videomöte via appen Alltid öppet. Vår Husläkarmottagning online har öppet alla dagar i veckan klockan 7-21. 

Läs mer om videomöte via app

Ring alltid 1177 först

Kontakta alltid 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning på telefon 1177 innan du åker till närakuten på telefonnummer 1177.  Då minskar risken för att du åker dit i onödan. 

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan ge dig råd om du får bäst hjälp hos en närakut, akutmottagning på sjukhus, eller om du bör vända dig till din vårdcentral eller husläkarjour.

På närakuten

Vi måste alltid hjälpa dem som är svårast sjuka först. Därför är det svårt för oss att veta hur länge du kan behöva vänta. 

De flesta som kommer till oss får tillräcklig behandling för att kunna åka hem efteråt. Men skulle vår undersökning visa att du behöver komma till en annan specialist kan vi ordna så att du får en remiss.

Vi kan också hjälpa dig att komma till rätt akutmottagning om det visar sig att du behöver intensiv akut vård. I så fall ordnar vi med transport till den akutmottagning där du får bäst hjälp.

Vi som jobbar här

På närakuten träffar du specialistläkare och sjuksköterskor med särskilda kunskaper om akut sjukvård. Vi har även hög kompetens för barn och äldre, samt möjlighet till konsultation från andra specialister. Du kan också få träffa studenter som utbildar sig till något vårdyrke. 

Avgift

Du som har frikort eller är under 18 eller över 85 år betalar inget för besök på närakuten. För alla andra kostar ett besök 200 kronor och högkostnadsskydd för sjukvård gäller.

Behöver du bli röntgad eller undersökas med ultraljud så tillkommer en avgift för det.