Skriv ut den här sidan

Arbetsmiljö och hälsa

I Stockholms läns sjukvårdsområde har vi ett aktivt arbetsmiljöarbete vilket förstås ska prägla alla våra verksamheter.

Vi vill därför att alla arbetsplatser kännetecknas av ett öppet klimat, ett hälsofrämjande arbete, ett aktivt ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Alla våra medarbetare ska också känna sig sedda, hörda, respekterade och medskapande.

Våra chefer och ledare gör det möjligt för oss att skapa ett hållbart och långsiktigt arbetsmiljöarbete där delaktighet och samverkan är en självklarhet.

Arbetsmiljöpolicy för SLSO

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en attraktiv arbetsgivare!

Därför vill vi erbjuda……
…ett hållbart arbetsliv med ett tillfredsställande arbetsmiljöarbete utifrån fysiska, sociala och organisatoriska aspekter där medarbetarna ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete och där ett ständigt arbete pågår för att förebygga skador och ohälsa.

… arbetsplatser vilka kännetecknas av ett öppet, tolerant och jämställt arbetsklimat.

…ett chefskap/ledarskap med ansvar och befogenheter för att skapa en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Ett välfungerande chefskap/ledarskap är en förutsättning för att tillsammans med medarbetarna främja en patientsäker vård med hög kvalitet.

…ett medarbetarskap och ett väl fungerande samverkansarbete, vilket innebär långtgående möjligheter till delaktighet, inflytande och engagemang och där även ett stort ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö är en självklarhet

…en öppen dialog och ett transparent förhållningssätt vilket är en förutsättning för att känna engagemang och tillit – arbetsmiljöarbetet är en viktig strategisk fråga som även bidrar till ökade möjligheter att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare

Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och lever med god marginal upp till lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och lokala rutiner som finns upprättade för verksamheten. Ett aktivt förbättringsarbete skapas också med hjälp av kontinuerlig uppföljning och förändring.