Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial som du är välkommen att läsa direkt eller ladda ner. 

Företagspresentation 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Nu är verksamhetsberättelsen (tidigare Årsbokslut) för 2019 beslutad av vår nämnd. Resultatet för 2019 visar ett resultat på 228,6 mkr vilket är 29,6 mkr bättre än årets budget och 176 mkr bättre än föregående års resultat.
SLSO redovisar en positiv produktivitetsförändring på 4 %.

Verksamhetsplan 2019

Här kan du läsa vår verksamhetsplan 2019.

Kvalitetsbokslut 2019

Läs den digitala versionen av Kvalitetsbokslut 2019 med öppna resultat från vården (öppnas i nytt fönster).

Miljöredovisning 2017-2021

Här kan du läsa vår senaste miljöredovisning (öppnas i nytt fönster).

Patientsäkerhetsberättelse 2019

 Läs om våra mål och resultat inom patientsäkerhetsområdet. 

Organisationsschema

Här hittar du en överblick över vår organisation. 

Stockholms läns sjukvårdsområdes arbetsmiljöpolicy

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en attraktiv arbetsgivare!
Därför vill vi erbjuda:

Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetspolicy

Utifrån evidensbaserard kunskap erbjuder Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) en god, säker och värdeskapande vård för patienten. Vården präglas av delaktighet, gott bemötande och hög tillgänglighet.

Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöpolicy

Stockholms läns sjukvårdsområdes miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn där vi alla tar vårt miljöansvar. Så långt det är möjligt förebygger vi skadliga utsläpp och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan.