Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Våra mottagningar och verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. Vi är cirka 12 000 medarbetare.

Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare.

Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. I länet bor cirka två miljoner människor.

Vi har ett stort ansvar

Vårt ansvar är stort och därför arbetar vi löpande med att förbättra vården. Vår övertygelse är att vården blir bättre när beslut fattas nära patienter och närstående. Våra verksamheter arbetar med ett stort mått av självständighet och eget resultatansvar.

Målet är att våra medarbetare ska ha förutsättningar att ge rätt vård på rätt sätt i sin dagliga verksamhet. För att uppnå detta måste alla arbeta med tydligt fokus, både i den egna verksamheten och i samspelet med andra vårdgivare.

Vår vision, värdegrund och verksamhetspolicy ligger till grund för vårt arbete med att sätta mål för verksamheten.

Vi är en skattefinansierad offentlig förvaltning och lägger stor vikt vid transparens och allmänhetens rätt till insyn.

Några fakta om Stockholms läns sjukvårdsområde (2018)

  • Antal anställda: cirka 12 000
  • Resultatenheter: 126
  • Vårdenheter: 700
  • Omsättning: 12,3 miljarder/år

Läs mer om oss

  • Kvalitetsbokslut 
  • Organisationsschema
  • Patientsäkerhetsberättelse 
  • Verksamhetsplan
  • Företagspresentation