Geriatrik

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde och geriatrik. Vi finns vid två kliniker - på Jakobsbergs sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus.

Patient och närstående i fokus

Med lång erfarenhet och mycket kunskap ger vi geriatrisk vård med både patient och närstående i fokus. 

Vid våra kliniker arbetar bland annat geriatriker (specialiserade läkare) och specialistsjuksköterskor med särskild utbildning inom åldrandet och åldrandets sjukdomar, men här finns även sjukgymnaster, kuratorer och logopeder.

Geriatrisk kompetens

Till våra vårdavdelningar kommer patienter som behöver geriatrisk kompetens efter vård på akutsjukhus, men också de som drabbats av ett akut tillstånd och behöver komma direkt från hemmet eller från en akutmottagning på sjukhus.

Ibland är vården hos oss också planerad, till exempel om du skall besöka vår minnesmottagning. Då skrivs först en remiss av din vårdcentral eller husläkarmottagning efter besök där. När vi fått remissen skickar vi en kallelse hem till dig. 

Arvid Bengtsson sjuksköterska berättar om sitt jobb