Geriatrik

Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområdes Geriatrik. Vi finns vid tre kliniker i Stockholm - Danderyd, Jakobsberg och Sabbatsberg.

Vi är Sveriges största geriatrikska vårdgivare. Våra tre kliniker vårdar en vanlig dag 280 personer i heldygnsvården.

Patient och närstående i centrum

Med lång erfarenhet och hög kunskap bedriver vi geriatrisk vård med både patient och närstående i centrum. 

Vid våra kliniker arbetar bland annat geriatriker (läkare) och specialistsjuksköterskor med särskild utbildning inom åldrandet och åldrandets sjukdomar.

Till oss kommer patienter som behöver geriatrisk kompetens efter vård på akutsjukhus, såväl som akuta tillstånd med intag direkt från hemmet eller akutmottagning.