Välkommen till Stockholms läns sjukvårdsområde

Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi. Tillsammans tar vi Stockholm framåt. Varje dag, dygnet runt. I livets alla skeden.

Välkommen till vår webbplats

För att öka tillgängligheten och underlätta för dig som besökare att hitta det du söker och ta del av informationen, så har vår webbplats fått ett delvis nytt utseende.

Nu när vi bygger om kan det under en liten period vara lite rörigt här på webbplatsen, vi hoppas att du har överseende med detta.

Könsdysfori

Hur går utredningarna till? Vad är det som gäller? 

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om könsdysfori och könsbekräftande behandling av unga, samt svar på dem. 

Hjälp vid problem efter cancer

Att få en cancerdiagnos är ofta en livsomvälvande händelse som ger upphov till många känslor och tankar. Sjukdomen och de behandlingar man får kan ge upphov till fysiska problem som man kan behöva hjälp med.

Cancerrehabilitering har som mål att minska följderna av cancersjukdom och behandlingar. Det handlar om att komma tillbaka efter det man har gått igenom. 

Du som behöver cancerrehabilitering är välkommen att kontakta Centrum för cancerrehabilitering. Du behöver ingen remiss utan kan ringa direkt till dem.